دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

سر آن داری کامروز مرا شاد کنی


سر آن داری کامروز مرا شاد کنی    دل مسکین مرا از غمت آزاد کنی
خانه‌ی صبر دلم کز غم تو گشت خراب    زان لب لعل شکربار خود آباد کنی
خاک پای توام و زاتش سودای مرا    برزنی آب و همه انده بر باد کنی
آخرت شرم نیاید که همه عمر مرا    وعده‌ی داد دهی و همه بیداد کنی
شد فراموش مرا راه سلامت ز غمت    چو شود گر به سلامی دل من شاد کنی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها


سایت انتخابخبرگزاری ایرناسایت سخت‌افزارمگروزنامه آرمانسایر منابع