شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

نو به نو هر روز باری می‌کشم


نو به نو هر روز باری می‌کشم    بار نبود چون ز یاری می‌کشم
ناشکفته زو گلی هرگز مرا    هر زمان زو رنج خاری می‌کشم
گر بلایش می‌کشم عیبم مکن    کین بلا آخر به کاری می‌کشم
زحمت سرمای سرد از ماه دی    بر امید نوبهاری می‌کشم
عشق هر دم در میانم می‌کشد    گرچه خود را بر کناری می‌کشم
کار من روزی شود همچون نگار    کاین غم از بهر نگاری می‌کشم
فخر وقت خویشتن دانم همی    اینکه از خصمانش عاری می‌کشم
بار او نتوان کشید از هجر و وصل    پس مرا این بس که باری می‌کشم
تو مرا گویی کشیدی درد و غم    من چه می‌گویم که آری می‌کشم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

باشگاه مشتریان با امکانات ویژه سازگاری با کارت مایفر و مگنت-تحویل فوری …

روزنامه تعادلسایت تابناکسایت اعتماد آنلاینسایت دیپلماسی ایرانیسایت ارانیکو