یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

دوستا گر دوستی گر دشمنی


دوستا گر دوستی گر دشمنی    جان شیرین و جهان روشنی
در سر کار تو کردم دین و دل    انده جانست وان در می‌زنی
برنیارم سر گرم در سرزنش    ساعتی صد بار در پای افکنی
تا همی دانی که در کار توام    رغم را پیوسته در خون منی
چند گویی خونت اندر گردنت    بس به سر بیرون مشو گر کردنی
با منت چندین چه باید کارزار    چون مصاف من ببوسی بشکنی
چون فلک با انوری توسن نگشت    مردمی کن درگذر زین توسنی
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

بهترین پزشک پوست ومووزیبایی درشرق تهران

سایت همشهری‌آنلاینسایت انتخابخبرگزاری یورونیوزسایت 55 آنلاینسایت رویداد 24