یکشنبه, ۳ شهریور, ۱۳۹۸ / 25 August, 2019
مجله ویستا

کاریز


  منوچهر مطیعی تهرانی
قنات در خواب منبع خیر و برکت و روزی است به‌خصوص اگر آب داشته و آب آن روشن و زلال و به ظاهر مفرح باشد. در چنین حالتی رویای شما نوید می‌دهد که خیر و برکت خواهید یافت و روزی شما حلال و فراخ خواهد بود و به شادکامی زندگی خواهید کرد. اگر در خواب قنات خشک باشد به عسرت و تنگدستی گرفتار می‌آئید و اگر آب آن قنات که در خواب می‌ینید کدر و تاریک و گل‌آ‌لود باشد معاش شما نه حلال خواهد بود و نه کام‌بخش.

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


روزنامه خراسانخبرگزاری ایلناروزنامه سازندگیسایت دیدارنیوزروزنامه دنیای اقتصاد