یکشنبه, ۲۶ خرداد, ۱۳۹۸ / 16 June, 2019
مجله ویستا

ای خدایی که چو حاجات به تو برگیرند


ای خدایی که چو حاجات به تو برگیرند    هر مرادی که بودشان همه در بر گیرند
جان و دل را چو به پیک در تو بسپارند    جان باقی خوش شاد معطر گیرند
بندگانند تو را کز تو تویشان مقصود    پای در راه تو بنهند و کم سر گیرند
ترک این شرب بگویند در این روزی چند    عوض شرب فنا شربت کوثر گیرند
چون ستاره شب تاریک پی مه گردند    چو مه چارده رخسار منور گیرند
گر بمانند یتیم از پدر و مادر خاک    پدر و مادر روحانی دیگر گیرند
چون ببینند که تن لقمه گورست یقین    جان و دل زفت کنند و تن لاغر گیرند
بس کن این لکلک گفتار رها کن پس از این    تا سخن‌ها همه از جان مطهر گیرند
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت شفقناسایت الفروزنامه تعادلخبرگزاری یورونیوزسایت زومیت