شنبه, ۱۰ اسفند, ۱۳۹۸ / 29 February, 2020

مجله ویستا

جوی


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن جوی آب روان در خواب بسیار نیکو و مبارک است مخصوصاً اگر آب آن جوی صاف و روشن و زلال باشد و زوائدی مثل خس و خاشاک و برگ و علف در سطح آن نباشد. دیدن چنین جوئی در خواب رو به روئی با جوشش و تبلور زندگی است و خواب ما از یک استمرار و تداوم مطلوب و دل نشین خبر می‌دهد که با سلامت و خرمی و خوشی همراه است. در هر صورت دیدن جوی آب روان و روشن و زلال خوب است مگر این‌که کدر و تاریک و عفن باشد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت رویداد 24سایت شفقناسایت ورزش سهخبرگزاری مهرروزنامه آفتاب یزدسایت ارانیکوروزنامه آرمان ملیسایت زومیتروزنامه همشهریسایت پارسینه