دوشنبه, ۲۵ آذر, ۱۳۹۸ / 16 December, 2019
وزارت ورزشلیگ برتراستقلالعلی داییعلی مطهریانتخابات 98تحریممصرشورای نگهبانمهدی تاج
مجله ویستا

اتاق


  منوچهر مطیعی تهرانی
اتاق به نوشته نفایس الفنون تجسمی است از دنیا و محیط زیست. اگر اتاقی که در خواب خود می‌بینید و به آن وارد می‌شوید بزرگ و باشکوه باشد برای بیننده خواب توانگری و فرح و انبساط پیش می‌آید و اگر محقر و کوچک و فقیرانه باشد دنیا بر او تنگ می‌شود. اتاق تنگ و تاریک و غور، تجسمی است از تنگی خلق و ناتوانی اخلاقی. اتاق روشن بخصوص اگر نور از سقف آن ساطع باشد آینده‌ای روشن است برای بیننده خواب. اتاقی که درهای فراوان دارد فراخی روزی است و گشادگی امور.
  تام چت ویندرا
ـ دیدن اتاق نشانه رحم و شفقت نیز می‌تواند باشد.
ـ دیدن اتاق بزرگ و روشن، نشانگر بزرگ مادر یا حالت والای مادری است، اگر اتاقی با یک در ببیند، چنانچه اتاق کوچک و به نحوی آب در آن باشد دلیل رحم و شفقت است.
ـ اگر اتاقی در خواب ببیند، نشان زنی به عنوان مادر یا زنی است که محبت و عطوفت مادر را دارد، دلیل چنین تعبیری آن است که مادر را موجودی دانسته اند که می‌تواند انسان دیگری را در خودش جای بدهد.
ـ اگر مجموعه‌ای از اتاق‌ها را ببیند، دلیل آن باشد که عده‌ای از زنان با او ارتباط دارند و سرو کارش با زنان است.
ـ اگر چیزی را در اتاق طبقه بالا ببیند، نشان دهنده اندیشه‌ای نو و والا است که به دانش و کارش رونق و اعتبار می‌دهد.
ـ اگر اتاق زیر زمینی یا انبار در خواب ببیند، نشانگر آن است که در پی چیزی است که با وجود حضور در ناخود آگاه او خودش هم نمی‌داند چیست.
ـ اگر ببیند از اتاقی به اتاقی رفت، تعبیر آن است که باید مرگ را مهیا بود و رخت به سرایی دیگر کشید.
ـ اگر اتاق‌های خالی را در خواب ببیند، دلیل آن است که خواب بین در روزهایی که به بطالت و بی‌حوصلگی گذرانده متأسف است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت رویداد 24سایت همشهری‌آنلاینسایت تابناکخبرگزاری صدا و سیماخبرگزاری ایرناسایت دیدارنیوزسایت انتخابخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه همشهریسایت فرارو