یکشنبه, ۴ اسفند, ۱۳۹۸ / 23 February, 2020

مجله ویستا

عطسه


  منوچهر مطیعی تهرانی
عطسه در بیداری واکنش یک تحریک عصبی است در مخاط بینی ولی در خواب نیز می‌تواندهم این تحریک باشد و هم یک رویای صرف. گاه اتفاق می‌افتد که در حالت خواب جریان هوای سرد بینی شما را تحریک می‌کند و ناگهان عطسه می‌زنید. واقعا عطسه می‌زنید اما صبح عطسه‌زدن را به یاد نمی‌آورید و فقط می‌گوئید دیشب در خواب دیدم که عطسه کردم. این هیچ تعبیری ندارد. اما اگر در خواب ببینید عطسه می‌زنید و عطسه شما مقدمه و موخره‌ای هم دارد دارای تعبیر می‌شود. فرضاً شما عطسه می‌زنید و بنا بر عقیده‌ای که داریم به شما می‌گوید(صبر آمد. نرو) این رویا دارای تعبیر می‌شود. یا مثلاً می‌خواهید کاری بکنید یکی عطسه می‌زند، کسی می‌گوید صبر آمد و دوباره همان شخص می‌گوید جهد آمد حالا برو عطسه در خواب رفع حاجت است. اگر ببینید یکی دو عطسه کردیدحاجتتان روا می‌شود ولی معبران نوشته‌اند عطسه زیاد و مکرر در خواب خوب نیست. کار بیننده خواب سخت و دشوار می‌گردد و مردم درباره او سخن می‌گویند. به هر حال دیدن عطسه‌زدن در خواب بد نیست. رفع نیاز است. ابن سیرین می‌گوید اگر بیننده خواب یک عطسه زد و خدا را سپاس گفت خوب است. اگر دو عطسه زد محتاج طبیب می‌شود و اگر سه عطسه زد باز هم خوب است و عطسه زیادخوب نیست. معبران دیگر نیز عقایدی در همین زمینه دارند و من چون عطسه را صرفاً یک واکنش فیزیکی می‌دانم معتقد به تعبیر خاصی برای آن نیستم.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه توسعه ایرانیروزنامه شهروندسایت شفقناخبرگزاری مهرخبرگزاری ایلناروزنامه ابتکارروزنامه اعتمادخبرگزاری ایسناسایت فراروسایت دیپلماسی ایرانی