جمعه, ۲۸ تیر, ۱۳۹۸ / 19 July, 2019
مجله ویستا

مرا گر چون تو دلداری نباشد


مرا گر چون تو دلداری نباشد    هزاران درد دل باری نباشد
چو تو یا کم ز تو یاری توان جست    چه باشد گر ستمکاری نباشد
مرا گویی که در بستان این راه    گلی بی‌زحمت خاری نباشد
بود با گرد ران گردن ولیکن    به هرجو سنگ خرواری نباشد
اگرچه پیش یاران گویم از شرم    کزو خوش خوی‌تر یاری نباشد
تو خود دانی که از تو بوالعجب‌تر    ستمکاری دل‌آزاری نباشد
چگونه دست یابد بر تو آن‌کس    کش اندر کیسه دیناری نباشد
چو اندر هیچ کاری پاسخ من    ز گفتار تو خود آری نباشد
اگر فارغ بود سنگین دل تو    ز بخت من عجب کاری نباشد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

خدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی و شناسایی ، مغناطیسی و هوشمند و کارت مایفر …

سایت الفسایت خبر ورزشیسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایلناسایت انتخاب