شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸ / 21 September, 2019
مجله ویستا

سماع آمد هلا ای یار برجه


سماع آمد هلا ای یار برجه    مسابق باش و وقت کار برجه
هزاران بار خفتی همچو لنگر    مثال بادبان این بار برجه
بسی خفتی تو مست از سرگرانی    چو کردندت کنون بیدار برجه
هلا ای فکرت طیار برپر    تو نیز ای قالب سیار برجه
هلا صوفی چو ابن الوقت باشد    گذر از پار و از پیرار برجه
به عشق اندرنگنجد شرم و ناموس    رها کن شرم و استکبار برجه
وگر کاهل بود قوال عارف    بدو ده خرقه و دستار برجه
سماح آمد رباح از قول یزدان    که عشقی به ز صد قنطار برجه
به عشق آنک فرشت گوهر آمد    چو موج قلزم زخار برجه
چو زلفین ار فروسو می‌کشندت    تو همچون جعد آن دلدار برجه
صلایی از خیال یار آمد    خیالانه تو هم ز اسرار برجه
بسی در غدر و حیلت برجهیدی    یکی از عالم غدار برجه
بسی بهر قوافی برجهیدی    خموشی گیر و بی‌گفتار برجه


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


خبرگزاری ایرناخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه اعتمادسایت رویداد 24سایر منابع