شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020

مجله ویستا

ریگ


  منوچهر مطیعی تهرانی
ریگ مال و نعمت است به مقداری که می‌بینید و نوشته‌اند دانه‌های سکه است و پول. اگر دیدید مقداری ریگ دارید به پول می‌رسید و اگر خود را در میان ریگستان دیدید به پول زیاد دسترسی می‌یابید. اگر دیدید از زمین ریگ‌ها را جمع می‌کنید به مقداری که برمی‌دارید پول به زحمت حاصل می‌کنید. اگر دیدید ریگ می‌خورید مال خود را مصرف بی‌قاعده می‌کنید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ارانیکوسایت زومیتروزنامه جام جمسایت مشرقسایت عصرایرانروزنامه آفتاب یزدسایت همشهری‌آنلاینروزنامه اعتمادسایت مجله شبکهروزنامه توسعه ایرانی