شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸ / 21 September, 2019
مجله ویستا

گر یک سر موی از رخ تو روی نماید


گر یک سر موی از رخ تو روی نماید    بر روی زمین خرقه و زنار نماند
آن را که دمی روی نمایی ز دو عالم    آن سوخته را جز غم تو کار نماند
گر برفکنی پرده از آن چهره زیبا    از چهره خورشید و مه آثار نماند
در خواب کنی سوختگان را ز می عشق    تا جز تو کسی محرم اسرار نماند


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


خبرگزاری ایرناخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه اعتمادسایت رویداد 24سایر منابع