شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸ / 21 September, 2019
مجله ویستا

ای که تو از عالم ما می‌روی


ای که تو از عالم ما می‌روی    خوش ز زمین سوی سما می‌روی
ای قفص اشکسته و جسته ز بند    پر بگشادی به کجا می‌روی؟
سر ز کفن بر زن و ما را بگو    که: « ز وطن خویش چرا می‌روی؟ »
نی غلطم، عاریه بود این وطن    سوی وطنگاه بقا می‌روی
چون ز قضا دعوت و فرمان رسید    در پی سرهنگ قضا می‌روی
یا که ز جنات نسیمی رسید    در پی رضوان رضا می‌روی
یا ز تجلی جلال قدیم    مضطرب و بی‌سر و پا می‌روی
یا ز شعاعات جمال خدا    مست ملاقات لقا می‌روی
یا ز بن خم جهان همچو درد    صاف شدی سوی علا می‌روی
یا به صفاتی که خموشان کنند    خامش و مخفی و خفا می‌روی


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


خبرگزاری ایرناخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه اعتمادسایت رویداد 24سایر منابع