دوشنبه, ۱۲ خرداد, ۱۳۹۹ / 1 June, 2020
مجله ویستا

ای هنوزت مژه از صف شکنی بر سر ناز


ای هنوزت مژه از صف شکنی بر سر ناز    گوشه‌ی چشم تو دنباله کش لشگر ناز
ما به جان ناز کشیم از تو اگر هم روزی    خط اجازت ده حسنت شود ازکشور ناز
نام جلاد بران غمزه منه کاندر قتل    کار جلاد نباشد زدن خنجر ناز
دیده هرچند که گستاخ بود چون بیند    تکیه‌ی نخل گران بار تو بر بستر ناز
بردرت منتظرند اهل هوس وای اگر    در رغبت بگشائی و ببندی در ناز
سر آن نرگس پرحوصله گردم که ز من    صد نگه بیند و یک ره نگرد از سر ناز
محتشم را شود آن روز سیه دفتر عمر    که بشوئی تو ز بسیاری خط دفتر نازهمچنین مشاهده کنید
روزنامه فرهیختگانروزنامه تعادلسایت نامه نیوزسایت آفتاب نیوزخبرگزاری ایلناسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری ایرناسایت رویداد 24خبرگزاری تسنیمسایت ارانیکو