سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

ای رشگ بتان به کج کلاهی


ای رشگ بتان به کج کلاهی    قربان سرت شوم اللهی
تو بسته میان به کشتن من    من بسته کمر به عذرخواهی
روی تو ز باده ارغوانی    رخساره‌ی من ز غصه کاهی
من خورده قسم به عصمت تو    تو داده به خون من گواهی
ماهی تو درین لباس شبرنگ    یا آب حیات در سیاهی
گویند که ماهی و نگویند    وصف مه روی تو کماهی
ابرو بنما و رخ که بینند    در خیمه‌ی آفتاب ماهی
ای بر سر تو همای دولت    انداخته سایه‌ی الهی
بر محتشم گدا ببخشای    شکرانه‌ی این که پادشاهی

همچنین مشاهده کنیدروزنامه همدلیروزنامه تعادلخبرگزاری مهرروزنامه جام جمسایت مشرقخبرگزاری ایلناروزنامه رسالتسایت ورزش سهروزنامه توسعه ایرانیسایت رویداد 24