یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

عاشقان نرد محبت چو به دلبر بازند


عاشقان نرد محبت چو به دلبر بازند    شرط عشق است که اول دل و دین دربازند
آن چه جان دو جهان افکند آسان بگرو    نرد شوخی است که خوبان سمنبر بازند
ز دیاری که ز یاد از همه می‌باید باخت    حکم ناز است که طایفه کمتر بازند
بر سر داد محبت که حسابی دگرست    بی‌حسابست که تا سر بود افسر بازند
نرد دعویست که چون عرصه شود تنگ آنجا    سروران افسر و بی‌پا و سران سر بازند
بندی شش جهتم فرد چو آن مهره‌ی نرد    کش جدا در عقب عقده ششدر بازند
هست در عشق قماری که حرج نیست در آن    گرچه بر روی مصلای پیامبر بازند
محتشم نرد ملاقات بتان باعشاق    هست خوش خاصه کز افراط مکرر بازند
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

تعمیر هارد

سایت آفتاب نیوزسایت سخت‌افزارمگسایت شفقناسایت فراروسایت 55 آنلاین