شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸ / 21 September, 2019
مجله ویستا

به کوی دل فرورفتم زمانی


به کوی دل فرورفتم زمانی    همی‌جستم ز حال دل نشانی
که تا چون است احوال دل من    که از وی در فغان دیدم جهانی
ز گفتار حکیمان بازجستم    به هر وادی و شهری داستانی
همه از دست دل فریاد کردند    فتادم زین حدیث اندر گمانی
ز عقل خود سفر کردم سوی دل    ندیدم هیچ خالی زو مکانی
میان عارف و معروف این دل    همی‌گردد به سان ترجمانی
خداوندان دل دانند دل چیست    چه داند قدر دل هر بی‌روانی
ز درگاه خدا یابی دل و بس    نیابی از فلانی و فلانی
نیابی دل جز از جبار عالم    شهید هر نشان و بی‌نشانی


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


خبرگزاری ایرناخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه اعتمادسایت رویداد 24سایر منابع