یکشنبه, ۱۹ مرداد, ۱۳۹۹ / 9 August, 2020
مجله ویستا

ای شربت جفای تو هم تلخ و هم لذیذ


ای شربت جفای تو هم تلخ و هم لذیذ    خصمانه حرفهای تو هم تلخ و هم لذیذ
رد جام عشوه ریخته میها به زهر چشم    چشم غضب نمای تو هم تلخ و هم لذیذ
صلح و حیات و مرگ بهم داده‌ای که هست    وقت غضب ادای تو هم تلخ و هم لذیذ
دی زهر و انگبین بهم آمیختی که بود    دشنام جان فزای تو هم تلخ و هم لذیذ
ای دل ز خشم و صلح به آن لب سپرده یار    صد شربت از برای تو هم تلخ و هم لذیذ
امشب دهنده می و نقلی که صد اداست    با لعل دلگشای تو هم تلخ و هم لذیذ
در عشق کس نداد شرابی به محتشم    از ماسوا سوای تو هم تلخ و هم لذیذ


همچنین مشاهده کنید
سایت شفقناسایر منابعسایت انتخابسایت مجله شبکهخبرگزاری برناسایت ورزش سهروزنامه همدلیسایت پارسینهسایت عصرایرانخبرگزاری صدا و سیما