چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

آن چیست یکی دختر دوشیزه‌ی زیبا


آن چیست یکی دختر دوشیزه‌ی زیبا    از بوی و مزه چون شکر و عنبر سارا
زو بوسه بیابی اگر او را بزنی کارد    هر چند تو با کارد بوی آن تن تنها
چون کارد زدیش آنگه پیش تو بیفتد    مانند دو کاسه که بود پر ترحلوا

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت مجله شبکهخبرگزاری ایرناروزنامه تعادلخبرگزاری ایلناروزنامه جام جمروزنامه ایرانخبرگزاری فارسسایت تابناکخبرگزاری ایسناخبرگزاری برنا