پنجشنبه, ۶ تیر, ۱۳۹۸ / 27 June, 2019
مجله ویستا

مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری را


مسلمانان مسلمانان چه باید گفت یاری را    که صد فردوس می‌سازد جمالش نیم خاری را
مکان‌ها بی‌مکان گردد زمین‌ها جمله کان گردد    چو عشق او دهد تشریف یک لحظه دیاری را
خداوندا زهی نوری لطافت بخش هر حوری    که آب زندگی سازد ز روی لطف ناری را
چو لطفش را بیفشارد هزاران نوبهار آرد    چه نقصان گر ز غیرت او زند برهم بهاری را
جمالش آفتاب آمد جهان او را نقاب آمد    ولیکن نقش کی بیند بجز نقش و نگاری را
جمال گل گواه آمد که بخشش‌ها ز شاه آمد    اگر چه گل بنشناسد هوای سازواری را
اگر گل را خبر بودی همیشه سرخ و تر بودی    ازیرا آفتی ناید حیات هوشیاری را
به دست آور نگاری تو کز این دستست کار تو    چرا باید سپردن جان نگاری جان سپاری را
ز شمس الدین تبریزی منم قاصد به خون ریزی    که عشقی هست در دستم که ماند ذوالفقاری را
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

خبرگزاری یورونیوزسایت دیدارنیوزروزنامه خراسانسایت سخت‌افزارمگخبرگزاری تسنیم