چهارشنبه, ۲۹ آبان, ۱۳۹۸ / 20 November, 2019
مجله ویستا

قصاب


  منوچهر مطیعی تهرانی
قصاب مظهر خون ریختن و تکه تکه کردن گوشت و شکستن استخوان است. به شنیدن نام قصاب به همان نحو که در نظر ما ساطور و چاقو لاشه‌های گوسفند و گاو تجسم می‌شود در خواب نیز ذهن ما برای نشان‌دادن خون و مرگ و حوادثی که در مجموع می‌توانند علت یا معلول مرگ و خون و گوشت و استخوان بی‌جان باشند قصاب را شکل می‌بخشد. دیدن قصاب در خواب به هر صورت باشد خوب نیست.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


سایت انتخابسایت تابناکسایت زومیتروزنامه ابتکارخبرگزاری فارس