دوشنبه, ۲۵ شهریور, ۱۳۹۸ / 16 September, 2019
مجله ویستا

قاصد رساند مژده که جانان ما رسید


قاصد رساند مژده که جانان ما رسید    ای درد وای بر تو که درمان ما رسید
خوش وداع دیده کن ای اشک کز سفر    سیلاب بند دیده‌ی گریان ما رسید
زین پس به سوز ای تب غم کز دیار وصل    تسکین ده حرارت هجران ما رسید
ای کنج غم تو کنج دگر اختیار کن    کاباد ساز کلبه‌ی ویران ما رسید
ای مژده بر تو مژده به بازار شوق بر    کان نورسیده میوه‌ی بستان ما رسید
روی غریب ساختی ای داغ دل که زود    مرهم نه جراحت پنهان ما رسید
تابی عجب ز دست فلک خورد محتشم    دست فراق چون به گریبان ما رسید


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


سایت ورزش سهسایت دیپلماسی ایرانیسایت زومیتروزنامه اعتمادروزنامه دنیای اقتصاد