دوشنبه, ۲۸ بهمن, ۱۳۹۸ / 17 February, 2020
مجله ویستا

پینه‌دوز


  منوچهر مطیعی تهرانی
پینه دوز در خواب‌های ما به دو نوع ممکن است دیده شود. اول پینه دوز حشره‌ای است از قاب بالان که برعکس حشرات دیگر مفید است و از آفات و شته درختان میوه و گل تغذیه می‌کند و حشره‌ای است مفید و دیدنش در خواب تعبیر دشمن ضعیف را ندارد. چنانچه این حشره را در خواب دیدید روی سودی که می‌رساند قیاس خوب بکنید و تعبیر نیکو داشته باشید. خدمتکار، یا کارمند یا حتی افراد ضعیف خانواده شما که نسبت به شما حسن نیت دارند ولی نمی‌توانند حسن نیت خود را نشان دهند و وفاداری خویش را ثابت کنند غالبا به صورت پینه دوز در خواب متجلی می‌شوند. دوم پینه دوز کسی است که کفش‌های کهنه را تعمیر و مرمت می‌کند و واکس می‌زند و میخ می‌کوبد. چنانچه در خواب دیدید که خودتان پینه دوزی می‌کنید بی‌تردید خرابی‌هایی در کارهای شما هست که خود بیشتر واقفید و فرصتی پیش می‌آید که در آینده نه چندان دور به جبران بپردازید. اگر دیدید که دیگری پینه دوزی می‌کند و کفشی که در دست دارد متعلق به شما است کسی به یاری شما برخواهد خاست و کمکی به شما می‌شود که نگرانی‌هایتان را رفع می‌کند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه توسعه ایرانیروزنامه تعادلسایت خبر ورزشیروزنامه رسالتخبرگزاری ایلناسایت زومیتخبرگزاری ایسناسایت خبرآنلاینسایت عصرایرانخبرگزاری اسپوتنیک