سه شنبه, ۲۵ تیر, ۱۳۹۸ / 16 July, 2019
مجله ویستا

کارم ز غمت به جان رسیدست


کارم ز غمت به جان رسیدست    فریاد بر آسمان رسیدست
نتوان گله‌ی تو کرد اگرچه    از دل به سر زبان رسیدست
در عشق تو بر امید سودی    صد بار مرا زیان رسیدست
هرجا که رسم برابر من    اندوه تو در میان رسیدست
این آب ز فرق برگذشته است    وین کارد بر استخوان رسیدست
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

باشگاه مشتریان با امکانات ویژه سازگاری با کارت مایفر و مگنت-تحویل فوری …

سایت انتخابسایت شفقناخبرگزاری ایرناسایر منابعسایت عصرایران