یکشنبه, ۲۷ مرداد, ۱۳۹۸ / 18 August, 2019
مجله ویستا

فقر را در خواب دیدم دوش من


فقر را در خواب دیدم دوش من    گشتم از خوبی او بی‌هوش من
از جمال و از کمال لطف فقر    تا سحرگه بوده‌ام مدهوش من
فقر را دیدم مثال کان لعل    تا ز رنگش گشتم اطلس پوش من
بس شنیدم های و هوی عاشقان    بس شنیدم بانگ نوشانوش من
حلقه‌ای دیدم همه سرمست فقر    حلقه او دیدم اندر گوش من
بس بدیدم نقش‌ها در نور فقر    بس بدیدم نقش جان در روش من
از میان جان ما صد جوش خاست    چون بدیدم بحر را در جوش من
صد هزاران نعره می‌زد آسمان    ای غلام همچنان چاووش من
همچنین مشاهده کنید


 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی
 از میان خبرها
سایت ارانیکوروزنامه سازندگیروزنامه اعتمادسایت خبر ورزشیخبرگزاری مهر