چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

فضله


  منوچهر مطیعی تهرانی
فقط مدفوع موش و گنجشک را فضله می‌نامندو تعبیر این دو در خواب متفاوت است. چنانچه در خواب ببینیم سرگرم پاک‌کردن برنج هستیم و فضله موش در آن می‌بینیم خواب ما می‌گوید زنی به ما زیان می‌رساند. اما فضله گنجشک لطمه‌ای است که از دروغ‌گوئی و وراجی و هرزه‌‌درائی دیگران وارد می‌شود. اگر در خواب ببینیم گنجشکی بر لباس ما فضله کرده دروغ‌گوئی دیگران به آبروی ما لطمه می‌زند. اگر فضله به کلاه باشد به شخصیت بیننده خواب آسیب وارد می‌آید و اگر بر میوه و غذا بود به مال و دارائی.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت مجله شبکهخبرگزاری ایرناروزنامه تعادلخبرگزاری ایلناروزنامه جام جمروزنامه ایرانخبرگزاری فارسسایت تابناکخبرگزاری ایسناخبرگزاری برنا