شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۸ / 25 January, 2020
مجله ویستا

کریستال


  منوچهر مطیعی تهرانی
بلوط را می‌شناسید که میوه‌ای است از یک درخت تناور و پر‌ریشه و پر‌شاخ و برگ که عمری دراز دارد و چند نسل می‌توانند از برگ و بر آن استفاده کنند. این میوه خشک در خواب مال و نعمت تعبیر شده اما به نظر من علاوه بر مال و نعمت کامجوئی دشوار است از آن نوع کامجوئی و کامروائی‌ها که به ناخشنودی و تلخی می‌انجامد. اگر بیننده خواب مصرف‌کننده معمولی بلوط باشد خواب او چندان قابل‌تفسیر و تعبیر نسیت زیرا با اندیشه‌های روزانه او کلی فرق ندارد و چه بسا که می‌تواند دنباله فکر و خیال روزانه او باشد اما اگر بیننده خواب مصرف‌کننده بلوط نباشد و به ندرت بلوط را می‌بیند یا فقط نامش را در کتاب‌ها و نوشته‌ها می‌خواند خواب او گویای خیلی چیزها است از جمله همان کامجوئی دشوار. برای خوردن مغز بلوط باید پوست ضخیم و سفت آن را شکست تازه مغز آن صرف‌نظر از داشتن مواد سرشار از چربی و پروتئین و ویتامین‌ها چندان خوشمزه و اشتها‌انگیز نیست مگر برای آنها که به خوردنش عادت دارند یا غذای منحصرشان می‌باشد.
این معنی همان کامجوئی دشوار را می‌رساند. به دنبال چیزی می‌روید که رسیدن به آن دشوار است و تازه وقتی رسیدید از آن همه کوشش و پیگیری نادم می‌گردید و احساس خستگی بی‌سود می‌کنید. با توجه به این مطلب دیدن بلوط در خواب نوید مال و نعمت است. اگر بلوط می‌خورید نفعی عایدتان می‌شود و سودی می‌برید. اگر کاسب هستید در کسب سود می‌برید و چنانچه اداری و کارمند هستید در کار مربوط به خودتان ترقی می‌کنید و به جاه و مقام می‌رسید. اگر به جائی در خواب رسیدید که دیدید مقداری بلوط روی زمین پراکنده موردی پیش می‌آید که با وضع شوریده مالی روبه‌رو می‌شوید.ممکن است به شما تعلق نداشته باشد اما تدبیر و تنظیم کار را از شما می‌خواهند. چنانچه در خواب دیدید که در خانه خودتان درخت بلوط روئیده مال‌دار می‌شوید و احتمالاً یکی از فرزندان یا برادران و خواهران شما به‌طور‌کلی آنها که با شما از یک ریشه و پیوند هستند، مثل آن درخت تناور و پربار می‌شود که شما از آن بهره‌مند می‌گردید و در سایه‌اش به تنعم و رفاه می‌رسید. اگر بلوط بسیار یا اندک دیدید که به شما تعلق نداشت و در خواب احساس کردید که مال شما نیست کسی چیزی نزد شما امانت می‌نهد و این چیز بیشتر می‌تواند پول باشد. دور ریختن بلوط یا کندن درخت آن از ریشه خوب نیست و بیننده چنین خوابی باید منتظر یک زیان مالی بزرگ باشد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه اعتمادخبرگزاری صدا و سیماسایت زومیتخبرگزاری یورونیوزخبرگزاری مهرسایت رویداد 24سایت عصرایرانسایت مشرقسایت فراروخبرگزاری اسپوتنیک