سه شنبه, ۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 23 July, 2019
مجله ویستا

عشق تو دل را نکو پیرایه‌ایست


عشق تو دل را نکو پیرایه‌ایست    دیده را دیدار تو سرمایه‌ایست
تیر مژگان ترا خون ریختن    در طریق عشق کمتر پایه‌ایست
از وفا فرزند اندوه ترا    دل ز مادر مهربانتر دایه‌ایست
بنده گشت از بهر تو دل دیده را    گرچه دل را دیده بد همسایه‌ایست
زان مرا وصلت به دست هجر داد    کز پی هر آفتابی سایه‌ایست
همچنین مشاهده کنید

 وبگردی
 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

 وبگردی


روزنامه ابتکارخبرگزاری مهرسایت همشهری‌آنلاینروزنامه ایرانروزنامه دنیای اقتصاد