سه شنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۸ / 18 June, 2019
مجله ویستا

گر عزیزم بر تو گر خوارم


گر عزیزم بر تو گر خوارم    چه کنم دوستت همی دارم
بر دلم گو غمت جهان بفروش    با چنین صد غمت خریدارم
سایه بر کار من نمی‌فکنی    این چنین نور کی دهد کارم
هیچ گل ناشکفته از وصلت    هجر تا کی نهد به جان خارم
گویمت جان من بیازاری    ور تو جانم بری نیازارم
خویشتن را بدین میار چو من    خویشتن را بدان نمی‌آرم
گویی ار جز خدای دارم و تو    انوری از خدای بیزارم
هم تو دانی که این چه دستانست    رو که شیرین همی کنی کارم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

خبرگزاری مهرخبرگزاری اسپوتنیکسایت تابناکروزنامه دنیای اقتصادسایت همشهری‌آنلاین