جمعه, ۱۵ فروردین, ۱۳۹۹ / 3 April, 2020

مجله ویستا

فاستونی


  منوچهر مطیعی تهرانی
فاستونی از انواع پارچه کت و شلواری است. این یک کلمه روسی است که به ایران آمده و در زبان فارسی پذیرفته شده و تقریباً هویت ایرانی یافته است. در سال‌های پیش از مشروطیت و حتی در جریان آن فاستونی تنها پارچه‌ای بود که با آن سرداری می‌دوختند لذا بسیار شناخته شده و معمول بوده و بازار گرمی داشت. سرداری لباس راحتی بود که مردان می‌پوشیدند و به این علت آن را ترجیح می‌دادند که زیر آن می‌توانستند هر چه دوست دارند بپوشند. در خواب فاستونی رنگ و نوع مشخص ندارد که ما اگر دیدیم بشناسیم. یا ذهن ما در خواب به آن آشنائی می‌دهد یا نام آن مطرح می‌شود لذا ما اینجا هر نوع پارچه کت و شلواری از آن نوع را فاستونی قلمداد می‌کنیم. در خواب‌های ما این پارچه اگر از پشم بافته شده باشد خوب است و اگر از نخ باشد امتیازی ندارد. پشم نعمت و برکت است و نخ این بشارت را نمی‌دهد. چنانچه در خواب ببینید که کسی قواره‌ای پارچه فاستونی به شما هدیه داد یا خریداری کردید یا سوغات گرفتید به هر حال نعمت می‌یابید و به‌قدر آنکه از آن قواره پارچه خوشتان بیاید و خوشحال شوید سود می‌برید. اگر در خواب دیدید که از فاستونی پشمی لباس دوخته‌اید کاری مفید انجام می‌دهید که در جهت حفظ آبرو و شخصیت و اعتبار شما مؤثراست. چنانچه در خواب دیدید از آن پارچه لباس دوخته‌اید و آن لباس به اندام شما برازنده است آبرویتان حفظ می‌شود. اگر لباسی دوخته‌اید زشت و ناموزون باشد تعبیر خلاف آن است که گفته شد. اگر فاستونی در خواب شما از نخ بود و ذهنتان گواهی داد که از نخ است کاری می‌کنید که اعتبار و احترام و سود و فایده نمی‌آورد ولی غم‌آور نیست، به زبان دیگر شخصیت شما بدون لطمه‌خوردن مطرح می‌شود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ارانیکوسایت رویداد 24سایت آفتاب نیوزروزنامه خراسانخبرگزاری ایسناخبرگزاری یورونیوزسایت دیدارنیوزسایت انتخابروزنامه اعتمادسایت مشرق