سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

ای قوم مرا رنجه مدارید علی‌الله


ای قوم مرا رنجه مدارید علی‌الله    معشوق مرا پیش من آرید علی‌الله
گز هیچ زیاری نهمی بر لب او بوس    یک بوسه به من صد بشمارید علی‌الله
ور هیچ به دست آرید از صورت معشوق    بر قبله‌ی زهاد نگارید علی‌الله
آن خم که بر او مهر مغانست نهاده    الا به من مغ مسپارید علی‌الله
از دین مسلمانی چون نام شمار است    از دین مغان شرم مدارید علی‌الله
گشتست سنایی مغ بی‌دولت و بی‌دین    از دیده‌ی خود خون بمبارید علی‌الله

همچنین مشاهده کنیدروزنامه همدلیروزنامه تعادلخبرگزاری مهرروزنامه جام جمسایت مشرقخبرگزاری ایلناروزنامه رسالتسایت ورزش سهروزنامه توسعه ایرانیسایت رویداد 24