جمعه, ۴ بهمن, ۱۳۹۸ / 24 January, 2020
مجله ویستا

درشکه


  منوچهر مطیعی تهرانی
درشکه یک کلمه روسی است که به زبان فارسی آمده و پذیرفته شده مانند سماور و چندین کلمه دیگر که ریشه روسی دارند. معبران کهن در این باره چیزی ندارند اما درشکه یک وسیله نقلیه شهری است و تعبیری در حد کار‌آرائی خودش دارد. چنانچه در خواب ببینید که سوار درشکه شده‌اید و از جائی به جای دیگر می‌روید در آینده تحولی در زندگی پیدا می‌شود که جا‌به‌جا می‌شوید. این جا‌به‌جائی هم می‌تواند اسباب‌کشی باشد و هم انتقال شغلی اداری، حتی ممکن است در یک کارخانه یا اداره از یک سالن به سالن دیگر و یا از یک شعبه به شعبه دیگر منتقل شوید و لی این تغئیر و تحول و جا‌به‌جائی شما را کوچک‌تر از آنچه هستید نمی‌کند و می‌تواند علتی برای مفاخره باشد. بی‌آنکه واقعاً شایستگی داشته باشید فخر می‌فروشید و مباهات می‌کنید. اگر دیدید کسی دیگر با درشکه به طرف شما می‌آید یا خبری دریافت می‌دارید و یا مسافری برای شما می‌رسد و یا تحفه‌ای می‌فرستند و سوغاتی می‌گیرید. اگر دیدید درشکه از مقابل شما گذشت و رفت یا خودتان به سفر می‌روید و یا یکی از دوستان نزدیک از شما دور می‌شود. اگر دیدید خودتان درشکه را می‌رانید کاری بزرگ انجام می‌دهید و اگر احساس کردید درشکه‌ای که می‌رانید به خودتان تعلق دارد در خانواده تدبیر تازه‌ای می‌اندیشید و تغئیراتی می‌دهید. اگر سوار درشکه‌ای بودید که اسب‌های راهوار داشت و ‌ضع شما بهبود می‌یابد و به پیروزی‌هائی می‌رسید و اگر اسب‌ها رنجور و نحیف بودند وضع شما از این که هست بدتر می‌شود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه توسعه ایرانیسایت نامه نیوزسایت انتخابسایت آفتاب نیوزخبرگزاری برناروزنامه جام جمخبرگزاری تسنیمروزنامه جمهوری اسلامیروزنامه اعتمادسایت خبر ورزشی