چهارشنبه, ۵ تیر, ۱۳۹۸ / 26 June, 2019
مجله ویستا

تا کی ز تو من عذاب بینم


تا کی ز تو من عذاب بینم    گر صلح کنی صواب بینم
شبگیر ز خواب سست خیزم    آن شب که ترا به خواب بینم
یاد تو خورم به ساتکینی    جایی که شراب ناب بینم
امشب چه بود که حاضر آیی    تا من به شب آفتاب بینم
تا کی ز غم فراق رویت    جان و دل خود کباب بینم
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه همشهریروزنامه خراسانخبرگزاری ایرناسایت سخت‌افزارمگروزنامه سازندگی