شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

ای جهان را به حضرت تو نیاز


ای جهان را به حضرت تو نیاز    در جاه تو تا قیامت باز
درگهت قبله‌ای که در که و مه    خدمت او فریضه شد چو نماز
گره ابروی سیاست تو    آشتی داده کبک را با باز
نظر رحمت و رعایت تو    ایمنی داده آز را ز نیاز
در زوایای سایه‌ی عدلت    فتنه در خواب کرده پای دراز
گر جهان را بود ز حزم تو سد    مرگ حیران ز دهر گردد باز
ور فلک را بود ز رای تو مهر    در شب تا ابد کنند فراز
آن حقیقت کمال تست که نیست    آسمان را درو محال مجاز
وان سعادت وجود تست که نیست    حدثان را برو امید جواز
ای ز جاهت شب ستم در سنگ    خرمت باد روز سنگ‌انداز
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

بهترین پزشک پوست ومووزیبایی درشرق تهران

خبرگزاری تسنیمخبرگزاری اسپوتنیکسایت الفسایت خبرآنلاینسایت ارانیکو