باشگاه مشتریان با امکانات ویژه …تور کویر مصرتولید و عرضه لباسکار و پوشاک صنعتی …خدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …

تخریب هزاران مسجد در استان سین کیانگ چین