برس صنعتیمهارکشنوسازی و بازسازیدستگاه جرمگیری و شستشوی دندان FC169