معنای نتایج انتخابات عراق برای ایران
پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : آمار تفکیکی واکسیناسیون کرونا در کشور تا امروز اعلام شد. بنابر اعلام کانال تلگرامی وبدا، آمار واکسیناسیون کرونا تجمعی از ابتدا تا ۲۱ مهر به شرح زیر است: اسپوتنیک نوبت اول: ۵۵۶۹۸۷اسپوتنیک نوبت دوم: ۳۹۲۹۷۷ سینوفارم نوبت اول: ۳۸۴۸۸۵۹۶سینوفارم نوبت دوم: ۱۶۸۹۷۷۳۳ بهارات نوبت اول: ۵۹۳۸۹بهارات نوبت دوم: ۵۴۲۱۸ آسترازنکا نوبت اول: ۴۴۷۹۳۱۱آسترازنکا نوبت دوم: ۱۸۶۹۰۲۸ برکت نوبت اول: ۳۲۲۴۸۱۷برکت نوبت دوم: ۲۳۳۴۲۵۱ مجموع نوبت اول: ۴۶۸۰۹۱۰۰مجموع نوبت دوم: ۲۱۵۴۸۲۰۷ کل واکسن تزریق شده: ۶۸۳۵۷۳۰۷ لینک کوتاه کپی لینک