اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

پیشنهاد اتحادیه اروپا به ایران برای حل و فصل ماجرای پادمان / پاسخ تهران به سئوالات آژانس پیش از اجرای توافق احیای برجام / اجرای توافق متکی بر ارزیابی آژانس از همکاری ایران خواهد شد / اتحادیه اروپا گفته تا ۲۴ مرداد پاسخ مثبت یا منفی را اعلام کنید