سقوط یک پهپاد در کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری / شبکه خبر: پهپاد پیدا شده شبیه پهپاد ایرانی سیمرغ و آمریکایی RQ-۱۷۰ است

سقوط یک پهپاد در کوهرنگ در چهارمحال و بختیاری / شبکه خبر: پهپاد پیدا شده شبیه پهپاد ایرانی سیمرغ و آمریکایی RQ-۱۷۰ است