عضو اتاق بازرگانی: بابت تهاتر نفت و کالا هم امتیاز می‌دهیم و هم تخفیف / هر کالایی با هر قیمتی به ما بدهند باید بپذیریم

عضو اتاق بازرگانی: بابت تهاتر نفت و کالا هم امتیاز می‌دهیم و هم تخفیف / هر کالایی با هر قیمتی به ما بدهند باید بپذیریم