پوتین: در به رسمیت شناختن طالبان شتاب نمی‌کنیم / صرف نظر کردن از درآمد قاچاق مواد مخدر برای طالبان دشوار خواهد بود / ۲ هزار تروریست داعشی در افغانستان وجود دارد