ترخیص کالا بازرگانی احدیتاب ریلکسی تاب راحتی صندلی تابیسازنده وطراح تمامی خطوط تزریق فوموکیل دادگستری گروه کلای آریا دادیار

سفیر ایران در مسکو پس از تبلیغات فراوان برای قرارداد  ۶۰ میلیون واکسن روسی اینک میگوید به علت کمبود تولید واکسن کرونا، روسیه به هیچ کشوری واکسن ارسال نمی‌کند / روسها طبق معمول به تعهدات خود عمل نکردند