چهارشنبه, ۹ خرداد, ۱۴۰۳ / 29 May, 2024


امام جمعه اصفهان: رژیم صهیونیستی تصور کرده بود هیچکس نمی‌تواند با آن‌ها بجنگد
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ / سایت انتخاب / سیاسی

امام جمعه اصفهان: رژیم صهیونیستی تصور کرده بود هیچکس نمی‌تواند با آن‌ها بجنگد

امام جمعه اصفهان با بیان اینکه عملیات وعده صادق ضربه کاری به رژیم صهیونیستی بود، گفت: رژیم صهیونیستی تصور کرده بود هیچکس نمی‌تواند با آن‌ها بجنگد، اما ایران اقدام موثری رقم زد که تمام کشورهای منطقه به ویژه‌های کشورهای عربی را تحت تاثیر قرار داد.