اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

مرندی: بحث ارائه تضمین به ایران هنوز روی میز است