اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

(ویدئو) نشستن گنجشک روی سر یک زائر هنگام طواف کعبه