قاب دور پرژکتور سپر جلو کوئیکارائه خدمات ترجمهحمل و نقل زمینی شهرستان بار تهرانپرینت ارزان

شرط‌های  ابراهیم رئیسی برای انتخاب وزرایش
به گزارش همشهری‌آنلاین، ابراهیم رئیسی هم برای حضور در آخرین مناظره به سازمان صداوسیما آمد. ابراهیم رئیسی در بدو ورود به محل مناظرات گفت: از اولین شرایط مسوولیت در نظام جمهوری اسلامی ارتباط با مردم است، باید از مردم با مردم و در مردم بود، باید از نزدیک با مردم در ارتباط بود و دغدغه های آنها را از نزدیک شنید. من هم نامه هایی که مردم برایم می فرستند می بینم و هم مسائلی را که مردم از طریق فضای مجازی می گویند را رصد می کنم و موارد مهم را پیگیری می کنم یا به مسوولین ارجاع می دهم. وی گفت:‌حضور من در شهرها و روستاها به دلیل ارتباط با مردم است. من در سازمان اداری خودم علاوه بر ارتباط با مدیران سطوح عالی با مدیران سطوح میانی و بخش های اداری هم در ارتباط هستم و خواسته آنها را رصد می کنم. رئیسی گفت:‌از شروط موفقیت مسئولان مردمی بودن آنها است این مردمی بودن باید در عمل باشد نه در شعار.   این کاندیدا گفت: مدیرانی که می خواهم انتخاب کنم سه شرط دارند، اول مردمی بودن، دوم ضد و فساد بودن و سوم روحیه انقلابی داشتن به معنای اینکه اهل ما می توانیم باشند و برای کارها بهانه نیاورد. کد خبر 607024