اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

ببینید | چراغ سبز رئیسی برای ایجاد مراکز اعتراض و نقد | این امر در قانون اساسی هم جایگاه دارد