مرکز تعمیر لوازم خانگی سامسونگپرینتر چاپ کارت,پرینتر چاپ کارت …فاکتور رسمی,فاکتور مازاد شرکتها09928515601تعمیرات لوازم خانگی

کدام جمله امیر آقایی را صدا و سیما سانسور کرد