اگر صفحه را درست نمی‌بینید اینجا را کلیک کنید

در اینکه توافق ۵ دسامبر بتواند نقطه پایانی بر بحران‌های سودان باشد، تردید وجود دارد/ کمیته‌های مقاومت مخالف جدی توافق گروه‌های سیاسی و ارتش هستند