تعمیر تلویزیون _ نمایندگی تعمیرات …ارائه انواع دستگاه حضور و غیابوزنه دقیق آزمایشگاهی کالیبراسیونخدمات چاپ کارت پی وی سی پرسنلی …